Tarieven

Tarieven contributie en lesgelden Advendo-Lochem

Hieronder staan de tarieven voor het lidmaatschap van Advendo-Lochem en de lessen die wij u kunnen aanbieden.

poppetje met rekenmachine
Contributie Lidmaatschap Advendo-Lochem
:

(Per 1-7-2017)
Muziekbendes €35,50 per kwartaal
Leden t/m 17 jaar €40,50 per kwartaal
Leden vanaf 18 jaar €45,50 per kwartaal
Rustende Leden €19,20 per kwartaal
Max. gezinstarief €108,50 per kwartaal

Door lid te worden van Advendo mag u deelnemen aan alle activiteiten die Advendo organiseert. Naast samenspelen in de verschillende orkesten en ensembles die Advendo rijk is organiseren we jaarlijkse verschillende andere (muzikale)activiteiten waar u vrijblijvend aan deel kunt nemen. Tevens krijgt u hiervoor een instrument in bruikleen van Advendo. Advendo draagt de kosten voor het onderhoud van dit instrument.

Als rustend lid levert u het instrument in maar wordt u nog steeds betrokken bij alle activiteiten van Advendo. U bent ten alle tijden welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Bij de kosten van dit contributielidmaatschap van Advendo-Lochem komen nog de tarieven van de diverse muzieklessen die wij u kunnen aanbieden:

Tarieven Lesgelden/ Lidmaatschap

Muziekbendes:
Startersbende:
Totaal kosten: € 67,50 per kwartaal

(opgedeeld in contributie € 35,50 en lesgeld € 32,- per kwartaal, wekelijkse lessen)
(lesgeld alleen voor kwartaal 1, 2 en 4, kwartaal 3 is vakantieperiode)

Blaasbende XL (vervolg Blaasbende Project):
Totaal kosten: € 67,50 per kwartaal

(opgedeeld in contributie € 35,50 en lesgeld € 32,- per kwartaal, wekelijkse lessen)
(lesgeld alleen voor kwartaal 1, 2 en 4, kwartaal 3 is vakantieperiode)

Slagwerkbende XL (vervolg Slagwerkbende Project):
Totaal kosten: € 67,50 per kwartaal
(opgedeeld in contributie € 35,50  en lesgeld € 32,- per kwartaal, wekelijkse lessen)
(lesgeld alleen voor kwartaal 1, 2 en 4, kwartaal 3 is vakantieperiode)

Om door te kunnen stromen van de Muziekbendes naar het (Leerlingen)orkest/ Slagwerkgroep bieden wij instrumentenlessen aan.

Instrumentlessen:
Kosten: de kosten bestaan uit contributie € 40,50 per kwartaal en lesgeld. Voor de exacte lesgeld kosten kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Jeugdcoördinator Ria van Houwelingen:
jeugdcoordinator@advendo-lochem.nl

De contributie wordt per kwartaal geïnd en is per maand opzegbaar.
Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit 1 maand van te voren schriftelijk door te geven of te mailen naar het secretariaat: info@advendo-lochem.nl