Advendo Gesloten

Wij volgen als muziekvereniging het advies op van de KNMO.
In verband met de Corona crisis moeten wij onze activiteiten annuleren omdat alle samenkomsten en evenementen (ook kleiner dan 100 personen) tot 1 juni 2020 verboden zijn.  
De verwachting is dat ook repetities voor langere tijd geannuleerd worden, hierin zijn we nog afwachtende op meer duidelijkheid vanuit het Rijk. Voorlopig gaan we ervan uit dat er tot 1 juni 2020 geen repetities zijn.  

Hoe alles zich de komende weken verder ontwikkelt dat weet niemand. Wij houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en bijbehorende besluiten via de mail, social media en onze website.

Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Namens het bestuur,
Petra Fust
Voorzitter Advendo Lochem